Tải về
Vị trí hiện tại : Xoilac tv > kho dữ liệu > 防卫者体育 Nhóm

防卫者体育

2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
URU Primera Division
Copa Libertadores
GIAO HỮU CLB
thứ
nhóm
trùng
Thắng/
Vẽ/thua
In/ out
điểm
1
2
2/0/0
4/1
6
2
2
1/1/0
3/2
4
3
2
1/1/0
3/2
4
4
2
1/1/0
2/1
4
5
2
1/1/0
2/1
4
7
2
1/0/1
4/3
3
8
1
1/0/0
3/2
3
9
2
0/2/0
3/3
2
10
2
0/1/1
1/2
1
11
2
0/1/1
1/2
1
12
2
0/1/1
1/2
1
13
2
0/1/1
1/6
1
14
0
0/0/0
0/0
0
15
2
0/0/2
2/5
0
16
2
0/0/2
2/5
0
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy